Våra konsulter

Vill du anlita en interimkonsult via AxÖ Interim?

Nedan följer en presentation av våra konsulter och kortfattad sammanfattning av deras erfarenheter och kunskaper. Tveka inte att höra av dig till oss om du vill veta mer om AxÖ Interim eller om någon av våra konsulter.

Filtrera på interimkonsulter

Resultaten visas direkt när du skriver in din sökning
Royne

Royne

Erfaren och rutinerad chef och ledare med erfarenhet som VD och inom varuförsörjning samt lednings- och styrelsearbete.

Royne har över 25 års erfarenhet från tillverkande industri, i olika branscher, med huvudsaklig inriktning på varuförsörjning och kan därför…

Visa mer

Royne

Royne har över 25 års erfarenhet från tillverkande industri, i olika branscher, med huvudsaklig inriktning på varuförsörjning och kan därför täcka det mesta från inköp till leverans genom en produktionskedja. Han har arbetat länge med verksamhetsutveckling och har ett genuint engagemang och intresse för förändringsarbete med människan i fokus.
Han är lika bekväm i en daglig chefsroll som att utveckla långsiktiga strategier med kunden i fokus och arbetar gärna i eller nära ledningsgrupper. Royne har lång erfarenhet av personalfrågor, fackligt samarbete och arbetsrätt och har under flera år också haft en roll som HR-chef parallellt med VD-roll. Han har arbetat i internationell miljö och ansvarat för verksamhet även i Norge, Finland och Estland och fungerat som country manager för den svenska delen, varit styrelseordförande i ett norskt koncernbolag samt styrelseledamot i en Svensk branschförening.

Adina

Adina

Driven ekonomikonsult med tidigare erfarenhet av revision och redovisning

Adina är ekonomikonsult med tidigare erfarenhet av revision och redovisning. Hon har under tiden som konsult haft huvudsakligt ansvar att…

Visa mer

Adina

Adina är ekonomikonsult med tidigare erfarenhet av revision och redovisning. Hon har under tiden som konsult haft huvudsakligt ansvar att sammanställa, analysera och rapportera det ekonomiska utfallet i en koncern till ledning och styrelse. Adina har även arbetat med projektredovisning, prognoser och likviditetsrapporter. Sedan antal år tillbaka sköter hon löpande redovisning, årsbokslut, deklarationer och årsredovisningar i ett par bolag.

Mårten

Mårten

Ekonomichef med erfarenhet både från den privata- och den offentliga sektorn

Mårten har drygt 10 års erfarenhet som ekonomichef. Den innefattar ledarskap både i privata företag inom ett flertal branscher men…

Visa mer

Mårten

Mårten har drygt 10 års erfarenhet som ekonomichef. Den innefattar ledarskap både i privata företag inom ett flertal branscher men även i den offentliga sektorn.

Utöver ekonomichefserfarenhet finns flera år av tidigare arbete som controller i olika former och inom olika bolag.

Mårten brinner för att ge bästa tänkbara service till övriga avdelningar på företaget och vill göra allt för att underlätta i övriga avdelningars vardag så att mer fokus kan läggas på kärnverksamheten.

Att arbeta som interimskonsult är något som passar Mårten perfekt då han har förmågan att snabbt sätta sig in i verksamheter, fokusera på rätt saker och driva arbetet framåt. Genom goda ledaregenskaper skapas en lugn och bra arbetsmiljö för övriga medarbetare.

Mårten har även haft interima uppdrag som VD samt verksamhetschef.

Jukka

Jukka

Erfaren ledare inom offentlig förvaltning

Jukka har över 30 års erfarenhet av att vara någon form av ledare inom offentlig förvaltning. Han har varit socialchef,…

Visa mer

Jukka

Jukka har över 30 års erfarenhet av att vara någon form av ledare inom offentlig förvaltning.

Han har varit socialchef, barn- och utbildningschef, äldreomsorgschef och personalchef i olika kommuner. Han påbörjade sin yrkeskarriär som mentalskötare och därefter som sjuksköterska.

Jukka har storerfarenhet av att med kort varsel komma in som tillfällig chef på hög kommunal nivå.

Han har en stor vana att arbeta tillsammans med politiker med olika partifärg.

I flera av hans chefsjobb/uppdrag har han fått ta itu med verksamheter som haft ekonomiska bekymmer och med framgång bidragit till att minska kostnaderna.

Jukka har ett stort intresse och erfarenhet av att arbeta med att utveckla ledningsgrupper och att effektivisera ledningsorganisationen inom en förvaltning.

Maria

Maria

Senior ledare med 18 års tvärfunktionell erfarenhet inom tillverkningsindustrin

Maria är utbildad civilekonom med 18 års erfarenhet inom privata sektorn varav 7 år i chefsrollen. Genom roller som specialist,…

Visa mer

Maria

Maria är utbildad civilekonom med 18 års erfarenhet inom privata sektorn varav 7 år i chefsrollen. Genom roller som specialist, förstalinje- och mellanchef har hon en gedigen erfarenhet och förståelse för ett företags olika utmaningar. En erfarenheten som spänner sig över flera avdelningar inom ett företag; logistik, strategisk inköp, marknad, produktion, export service och supply chain. Maria har ett holistiskt perspektiv men samtidigt förmågan att fördjupa sig i prioriterade kritiska detaljer.
Erfarenheten kommer från roller som bl.a. Supply Chain Manager (mellanchef), Export Service chef och Flödesledare (förstalinjechef), Global Category Manager IT (indirekt strategisk inköp), Regional Business Manager, Business Analyst, Strategisk Inköpare (direkt material).
Marias engagemang får kraft i att se individer växa och nå sin fulla potential för att på så sätt bidra till en hållbar helhet. För det är just Hållbar utveckling som ligger Maria varmt om hjärtat. En passionerad vision om att stärkta individer leder till en hälsosammare, starkare och kostnadseffektivare verksamhet.

Alice

Alice

Nyexaminerad personalvetare

Alice är en nyexaminerad personalvetare som är nyfiken på att lära och utvecklas oavsett område inom HR. Hon är beredd…

Visa mer

Alice

Alice är en nyexaminerad personalvetare som är nyfiken på att lära och utvecklas oavsett område inom HR. Hon är beredd att hoppa in på dom ställen där det behövs – allt från administrativa sysslor till ekonomisysslor m.m. – och är inte rädd för att göra grovjobbet. Alice har under sin studietid haft praktik där hon arbetade med ett företags arbetsmiljöfrågor och deltog i utformandet av en arbetsmiljöhandbok samt i etableringen av en HR-avdelning.

Christian

Christian

Ledare med erfarenhet som VD och vice VD inom bland annat tillverkande industri

Christian har en lång erfarenhet som VD och vice VD inom tillverkande industri. Genom åren har han arbetat operativt på…

Visa mer

Christian

Christian har en lång erfarenhet som VD och vice VD inom tillverkande industri. Genom åren har han arbetat operativt på de flesta chefstjänster inom ett företag. Christian är en ledare med generalistkunskaper och med en bred erfarenhet från många olika branscher. Han brinner för framtidens ledarskap där man leder genom frågor till skillnad från svar, där man också skapar ett engagemang och driv. Christian är i grunden civilekonom men har genom åren jobbat nära rena ingenjörsområden såsom exempelvis konstruktion och produktion.

Genom sin erfarenhet kan han täcka upp som chef inom områden som marknad, produktion, inköp, planering, ekonomi, IT, VD och konstruktion. Han har även jobbat många år inom internationella företag och rest runt i stora delar av världen. Utöver det besitter Christian goda kunskaper i styrelse- och ägarfrågor.

På senare tid har Christian gått mot att arbeta mycket med start-up bolag och scale-up bolag. Dessutom håller Christian utbildningar inom ledarskap, team-building och strategi. Christian kan täcka upp för en VD-tjänst alternativt tjänster direkt under VD. Företrädesvis nära ledningsgruppen.

Therese

Therese

Senior projektledare och chef med eranhet från både privat och offentlig sektor

Therese har under tio år arbetat som ledare i olika roller, bland annat som projektledare och chef. Hon har en…

Visa mer

Therese

Therese har under tio år arbetat som ledare i olika roller, bland annat som projektledare och chef. Hon har en gedigen erfarenhet inom digitalisering, ärende- och dokumenthantering och har bland annat arbetat med agil projektledning samt förändringsledning enligt Leanmetodik. Therese har även lång erfarenhet av verksamhetsfrågor och kravställning gentemot IT från både offentlig och privat sektor. Under flera år arbetat som linjechef och har därför erfarenhet av ledningsgruppsarbete och av att leda olika typer av team. Utmärkande för Therese är hennes driv och förändringsfokus där hon med ett utifrån- och inperspektiv når resultat. Hon sätter alltid kunden i centrum och skapar nytta för både uppdragsgivaren och slutkunden. Therese har även förmågan att sortera ut det viktigaste i ett uppdrag och har ett kreativt och pragmatiskt förhållningssätt. Hon använder sin goda förmåga att kommunicera i syfte att få alla att arbeta mot samma mål.

Lennart

Lennart

Erfaren konsult inom kvalitet, verksamhetsutveckling och projektledning

Med mer än 20 års erfarenhet inom tillverkningsindustrin har Lennart en bred kunskap av process- och metodutveckling utifrån ett produkt-…

Visa mer

Lennart

Med mer än 20 års erfarenhet inom tillverkningsindustrin har Lennart en bred kunskap av process- och metodutveckling utifrån ett produkt- och verksamhetsperspektiv.

Lennart har bland annat arbetat 12 år som ledare i olika roller såsom produktledare och linjechef. Han har erfarenhet inom kvalitet, verksamhetsutveckling, projektledning och miljö.

Lennart har varit en del av ledningsgrupp och har erfarenhet av vad ledningsgruppsarbete innebär. Genom åren har han axlat många olika roller som också gett honom förmågan att se och förstå helheten. Han har även drivit internationella projekt med flera företag och nationaliteter och har tack vare sin handlingskraft och sin breda kompetens lyckats ro projekten i mål. Lennart har även erfarenhet av produkt/ändringshantering, revisioner och processutveckling. Lennart har ett stort driv och han har lätt för att sätta sig in i nya processer för att snabbt kunna bidra till uppdragsgivarens verksamhet.

Suzanne

Suzanne

Rutinerad förändringsledare

Suzanne Karlsson har under de senaste 10 år varit med och drivit uppaffärsområden, startat bolag och jobbat med värderingsstyrt förändringsledarskap.…

Visa mer

Suzanne

Suzanne Karlsson har under de senaste 10 år varit med och drivit uppaffärsområden, startat bolag och jobbat med värderingsstyrt förändringsledarskap. Suzanne kan hjälpa er med att vara en ledare under en period eller kanske stötta en befintlig ledare/ledningsgrupp under ett visst skede i bolaget.

Kompetenser som Suzanne kan bidra med är följande:

Värderingstyrt ledarskap – Implementera, utveckla, leda och jobba värdgrundande,

Affärsutveckling – Driva igång nya eller utveckla befintliga affärsområden eller verksamheter

Personalutveckling– att minska personalomsättning och få alla att dra åt samma håll.

Anna

Anna

Senior ledare med 14 års global erfarenhet inom privata sektorn.

Anna är utbildad civilingenjör med 14 års erfarenhet inom privata sektorn varav 9 år i chefsrollen. Hon har gedigen erfarenhet…

Visa mer

Anna

Anna är utbildad civilingenjör med 14 års erfarenhet inom privata sektorn varav 9 år i chefsrollen. Hon har gedigen erfarenhet av att leda människor och utveckla grupper till högpresterande team både under gynnsamma och utmanande omständigheter.

Anna drivs av att skapa sammansvetsade team som jobbar hårt mot uppsatta mål och av att se människor och verksamheter utvecklas och lyckas med hennes stöd och guidning. Anna är en engagerad chef och kollega som alltid gör sitt yttersta för verksamhetens, gruppens och den enskilde individens framgång och arbetsglädje.

Anna har förmågan att snabbt sätta sig in i nya arbetsuppgifter och är van att leda i förändring.

Som person är Anna kommunikativ och öppen med förmågan att entusiasmera och motivera andra. Hennes arbetssätt är strukturerat och tydligt vilket innebär att hon alltid är väl förberedd. På en arbetsplats med många kontaktytor kommer hon till sin fulla rätt.

Annie

Annie

Senior redovisningskonsult

Annie är en senior redovisningsekonom med erfarenhet från såväl små företag som koncernbolag. Annie tycker om att arbeta i en…

Visa mer

Annie

Annie är en senior redovisningsekonom med erfarenhet från såväl små företag som koncernbolag. Annie tycker om att arbeta i en miljö där man tillsammans skapar rutiner och struktur för arbetet med redovisning. I sin roll på en ekonomiavdelning vill hon ge stöd och god service till övriga avdelningar inom företaget. Arbetsuppgifterna får gärna variera med alltifrån löpande bokföring, projektredovisning, kund- och leverantörsreskontra, skatter och avgifter samt månadsbokslut. Hon kan även vara behjälplig vid budgetering, analyser, årsbokslut, årsredovisning och löneadministration.

Margareta

Margareta

Erfaren HR-chef

Margareta har arbetat som operativ HR-chef i över 20 år inom den privata industrin. Samtliga HR-chefstjänster har inneburit ledningsgruppsarbete och…

Visa mer

Margareta

Margareta har arbetat som operativ HR-chef i över 20 år inom den privata industrin. Samtliga HR-chefstjänster har inneburit ledningsgruppsarbete och ansvar för en HR-avdelning med olika funktioner. Margareta har nästan hela sitt arbetsliv verkat som chef/ledare och drivs av att stötta chefer och medarbetare. Erfarenheterna spänner över hela HR-området som exempelvis rekrytering, förändringsarbete, ledarskap, facklig förhandling, omställning, rehabilitering, arbetsmiljö etc.

Martin

Martin

Erfaren ekonomikonsult med inriktning mot ledande roller inom redovisning och controlling

Martin har lång erfarenhet från roller med fokus inom redovisningsområdet. Under drygt 12 år var Martin tidigare verksam som revisor…

Visa mer

Martin

Martin har lång erfarenhet från roller med fokus inom redovisningsområdet. Under drygt 12 år var Martin tidigare verksam som revisor och den senare hälften som auktoriserad revisor och rådgivare på en av de större revisionsbyråerna. Genom åren har Martin byggt upp en bred kunskap om olika branscher och av drift och förvaltning av stora som små företag. Under perioden agerade Martin även ekonomikonsult inom redovisning och controlling och har även lång erfarenhet av upprättande av bokslut och årsredovisningar. Martin har även erfarenhet från rollen som kontorschef med ansvar för bland annat lönsamhet och personal.

Martin brinner för nya utmaningar och vill bidra till fler företags framtida utveckling. Därför blev steget till interimskonsult i egen regi ett logiskt steg där Martin ges möjligheten att under en begränsad tid, men med full kraft, ge kundföretagen bästa möjliga lösning. Som interimskonsult har Martin hittills hanterat roller som controller och financial controller, men är även tillgänglig för roller såsom ekonomichef, ekonomiansvarig etc.

Ulf

Ulf

VD med 30 års erfarenhet från tillverkande industri inom områdena explosivämnen och kemi

Ulf har över 30 års erfarenhet från tillverkande industri inom områdena explosivämnen och kemi; 5 år som driftsingenjör, 11 år…

Visa mer

Ulf

Ulf har över 30 års erfarenhet från tillverkande industri inom områdena explosivämnen och kemi; 5 år som driftsingenjör, 11 år som produktionschef och 14 år som VD i ett mellanstort bolag med amerikanska ägare. Under åren som VD ingick även ansvar för två mindre Europiska dotterbolag. De sista åren som anställd arbetade Ulf som ”senior advisor” med framförallt projektledaruppgifter men även en del avtalsförhandlingar samt mentorskap åt nyblivna chefer.

 Grundutbildningen inkluderar en civilingenjörsexamen ikemiteknik, men under åren har Ulf utvecklats till en generalist med breda kunskaper inom tillverkning, ledarskap och projektledning. De branscher som Ulf jobbat inom har inneburit att han även har stor insikt i, och förståelse för säkerhets-,miljö- och kvalitetsfrågor.

Genom sin erfarenhet kan Ulf axla seniora chefsroller inom produktion/företagsledning men även driva och/eller vara en resurs i specifika investerings, utrednings eller inköpsprojekt. 

Joel

Joel

Erfaren projektledare och chef inom både privat- och offentlig sektor

Joel har över 20 års erfarenhet från i IT-branschen, varav 16 år i ledande befattning som chef, program- och projektledare.…

Visa mer

Joel

Joel har över 20 års erfarenhet från i IT-branschen, varav 16 år i ledande befattning som chef, program- och projektledare.

Som projektledare är han van att ta ansvar från etableringsfas till avslutsfas, men även stor erfarenhet att ta fram direktiv och driva förstudier.

Han har under flera år ansvarat för etablering av projektkontor samt etablering av testcenter. Dessa uppdrag har gett Joel bra insikter och erfarenheter som förändringsledare. Arbete med projektkontor har även gjort att han har skaffat sig bra erfarenhet att jobba med strategiska frågor på olika nivåer i organisationer.

I chefsrollen har det, förutom personal-, budget- och verksamhetsansvar, funnits flertalet uppdrag med ansvar för verksamhetsutveckling.

Joel är van att ta fram en strategisk inriktning och därefter omsätta den till taktisk och operativ nivå genom målstyrning.

Joel har även jobbet med metodutveckling, framför allt inom portfölj- och projektstyrning, projektrevisioner, leverantörsstyrning, offshorekonsulter mm.

Jennifer

Jennifer

Erfaren kommunikatör och projektledare

Jennifer har snart 20 årserfarenhet av att jobba med kommunikation och pr som chef, projektledare och teammedlem. Hon har en…

Visa mer

Jennifer

Jennifer har snart 20 årserfarenhet av att jobba med kommunikation och pr som chef, projektledare och teammedlem. Hon har en bred erfarenhet som innefattar kommunikatör inom försvarsindustri, kommunikationschef inom stålindustrin, pressekreterare och politiskrådgivare i riksdagen samt de senaste fem åren som egen företagare inom PR och kommunikation. Som egen har hon haft uppdrag inom extern kommunikation, marknadskommunikation, affärsutveckling, omvärldsanalys och politisk påverkan.

Är du intresserad av en interimkonsult?

Vi kontaktar dig gärna för vidare diskussion.
Öppna kontaktformulär