Våra konsulter

Vill du anlita en interimkonsult via AxÖ Interim?

Nedan följer en presentation av våra konsulter och kortfattad sammanfattning av deras erfarenheter och kunskaper. Tveka inte att höra av dig till oss om du vill veta mer om AxÖ Interim eller om någon av våra konsulter.

Filtrera på interimkonsulter

Resultaten visas direkt när du skriver in din sökning
Maria

Maria

Senior ledare med 18 års tvärfunktionell erfarenhet inom tillverkningsindustrin

Maria är utbildad civilekonom med 18 års erfarenhet inom privata sektorn varav 7 år i chefsrollen. Genom roller som specialist,…

Visa mer

Maria

Maria är utbildad civilekonom med 18 års erfarenhet inom privata sektorn varav 7 år i chefsrollen. Genom roller som specialist, förstalinje- och mellanchef har hon en gedigen erfarenhet och förståelse för ett företags olika utmaningar. En erfarenheten som spänner sig över flera avdelningar inom ett företag; logistik, strategisk inköp, marknad, produktion, export service och supply chain. Maria har ett holistiskt perspektiv men samtidigt förmågan att fördjupa sig i prioriterade kritiska detaljer.
Erfarenheten kommer från roller som bl.a. Supply Chain Manager (mellanchef), Export Service chef och Flödesledare (förstalinjechef), Global Category Manager IT (indirekt strategisk inköp), Regional Business Manager, Business Analyst, Strategisk Inköpare (direkt material).
Marias engagemang får kraft i att se individer växa och nå sin fulla potential för att på så sätt bidra till en hållbar helhet. För det är just Hållbar utveckling som ligger Maria varmt om hjärtat. En passionerad vision om att stärkta individer leder till en hälsosammare, starkare och kostnadseffektivare verksamhet.

Stig

Stig

Senior konsult med mer än 30 års erfarenhet från inköp och ledning från olika branscher i den privata sektorn

Stig har haft roller operationellt och i chefspositioner, bland annat som VD och CPO och har erfarenhet från ledning, uppbyggnad…

Visa mer

Stig

Stig har haft roller operationellt och i chefspositioner, bland annat som VD och CPO och har erfarenhet från ledning, uppbyggnad och omstrukturering av inköpsorganisationer och även upphandling och implementering av affärssystem.

Stig kan bidra till att analysera företagens krav när det gäller process- och organisationsfrågor. Stig kan också leda inköpsprojekt och inköpsavdelningar eller fungera som resursförstärkning med operationellt arbete. Stig är van att resa i sina uppdrag och tar gärna projekt på hel- eller deltid.

Ulf

Ulf

VD med 30 års erfarenhet från tillverkande industri inom områdena explosivämnen och kemi

Ulf har över 30 års erfarenhet från tillverkande industri inom områdena explosivämnen och kemi; 5 år som driftsingenjör, 11 år…

Visa mer

Ulf

Ulf har över 30 års erfarenhet från tillverkande industri inom områdena explosivämnen och kemi; 5 år som driftsingenjör, 11 år som produktionschef och 14 år som VD i ett mellanstort bolag med amerikanska ägare. Under åren som VD ingick även ansvar för två mindre Europiska dotterbolag. De sista åren som anställd arbetade Ulf som ”senior advisor” med framförallt projektledaruppgifter men även en del avtalsförhandlingar samt mentorskap åt nyblivna chefer.

 Grundutbildningen inkluderar en civilingenjörsexamen ikemiteknik, men under åren har Ulf utvecklats till en generalist med breda kunskaper inom tillverkning, ledarskap och projektledning. De branscher som Ulf jobbat inom har inneburit att han även har stor insikt i, och förståelse för säkerhets-,miljö- och kvalitetsfrågor.

Genom sin erfarenhet kan Ulf axla seniora chefsroller inom produktion/företagsledning men även driva och/eller vara en resurs i specifika investerings, utrednings eller inköpsprojekt. 

Axel

Axel

Senior Ledare med mer än 25-års erfarenhet inom privata sektorn som Personalchef, Tillverkningschef och Projektledare.

Axel är en jordnära person som kan hantera dagliga sysslor men även växla upp och hantera komplexa strategiska beslut. De…

Visa mer

Axel

Axel är en jordnära person som kan hantera dagliga sysslor men även växla upp och hantera komplexa strategiska beslut. De senaste 13 åren har Axel jobbat som Personalchef inom en koncern som
genomgått mycket stora förändringar. Genom detta har Axel en stor kunskap av företag i förändring med bland annat lokala/centrala förhandlingar, svåra samtal, exit-lösningar o.s.v. Som komplement till detta tycker Axel om att vara med och bygga upp nya avdelningar/företag genom rekrytering/omplacering och hitta ny struktur på verksamheten.
Axel har även varit en aktiv medlem i ett antal ledningsgrupper med stort inflytande på Verksamheten. Axel vill vara med där det händer saker!

Leif

Leif

Leif har 30 års erfarenhet i ledande funktioner inom logistik- och energibranschen. Han har där arbetat som marknadschef, kommunikationschef, vice vd och vd.

Att utveckla företags marknads/kundorientering och kommunikation är något Leif brinner för. Han har mångårig erfarenhet av organisations- och affärsutveckling och…

Visa mer

Leif

Att utveckla företags marknads/kundorientering och kommunikation är något Leif brinner för. Han har mångårig erfarenhet av organisations- och affärsutveckling och strategiskt arbete inom både koncerner och mellanstora företag. Han har också erfarenhet inom HR och har arbetat med både utvecklingsfrågor och i rollen som mentor till kommande chefer/ledare.

Som person har Leif lätt att entusiasmera och motivera både kunder och medarbetare i sitt utvecklings- och förändringsarbete samt en stor förståelse och erfarenhet för olika företags utmaningar.

Leif driver idag ett eget bolag som erbjuder marknads och kommunikationsanalyser till mellanstora och mindre företag.

Therese

Therese

Senior projektledare och chef med eranhet från både privat och offentlig sektor

Therese har under tio år arbetat som ledare i olika roller, bland annat som projektledare och chef. Hon har en…

Visa mer

Therese

Therese har under tio år arbetat som ledare i olika roller, bland annat som projektledare och chef. Hon har en gedigen erfarenhet inom digitalisering, ärende- och dokumenthantering och har bland annat arbetat med agil projektledning samt förändringsledning enligt Leanmetodik. Therese har även lång erfarenhet av verksamhetsfrågor och kravställning gentemot IT från både offentlig och privat sektor. Under flera år arbetat som linjechef och har därför erfarenhet av ledningsgruppsarbete och av att leda olika typer av team. Utmärkande för Therese är hennes driv och förändringsfokus där hon med ett utifrån- och inperspektiv når resultat. Hon sätter alltid kunden i centrum och skapar nytta för både uppdragsgivaren och slutkunden. Therese har även förmågan att sortera ut det viktigaste i ett uppdrag och har ett kreativt och pragmatiskt förhållningssätt. Hon använder sin goda förmåga att kommunicera i syfte att få alla att arbeta mot samma mål.

Joel

Joel

Erfaren projektledare och chef inom både privat- och offentlig sektor

Joel har över 20 års erfarenhet från i IT-branschen, varav 16 år i ledande befattning som chef, program- och projektledare.…

Visa mer

Joel

Joel har över 20 års erfarenhet från i IT-branschen, varav 16 år i ledande befattning som chef, program- och projektledare.

Som projektledare är han van att ta ansvar från etableringsfas till avslutsfas, men även stor erfarenhet att ta fram direktiv och driva förstudier.

Han har under flera år ansvarat för etablering av projektkontor samt etablering av testcenter. Dessa uppdrag har gett Joel bra insikter och erfarenheter som förändringsledare. Arbete med projektkontor har även gjort att han har skaffat sig bra erfarenhet att jobba med strategiska frågor på olika nivåer i organisationer.

I chefsrollen har det, förutom personal-, budget- och verksamhetsansvar, funnits flertalet uppdrag med ansvar för verksamhetsutveckling.

Joel är van att ta fram en strategisk inriktning och därefter omsätta den till taktisk och operativ nivå genom målstyrning.

Joel har även jobbet med metodutveckling, framför allt inom portfölj- och projektstyrning, projektrevisioner, leverantörsstyrning, offshorekonsulter mm.

Stefan

Stefan

Senior ledare med 30 års erfarenhet av ledarskap och ledning

Stefan är utbildad inom försvarsmakten med 30 års erfarenhet inom ledning och ledarskap för grupper av varierande storlek; från 6…

Visa mer

Stefan

Stefan är utbildad inom försvarsmakten med 30 års erfarenhet inom ledning och ledarskap för grupper av varierande storlek; från 6 till 100 personer. Uppdragen har främst varit inom områdena logistik, teknik och anläggningsdrift.

Med erfarenhet från bl.a. utlandsmissioner, logistik- samt samordningsansvar, har Stefan förmåga att jobba under kritiska och mycket varierande situationer med begränsade resurser och korta tidsaspekter.

Stefan har som chef och ledare coachat individer till att utvecklas både som chefer och som individer.

Han har genomfört ett flertal projekt både nationellt och internationellt och har lång erfarenhet av organisationsutveckling och förändringsledning. Genom sina erfarenheter kan Stefan axla seniora chefsroller inom företagsledning eller driva, alternativt vara en resurs i, ett projekt.

Susanne

Susanne

Susanne har drygt 30 års erfarenhet från offentlig sektor, varav ca 20 år som chef på olika nivåer i organisationen.

Samtidigt som Susanne har varit anställd har hon även drivit eget företag som organisationskonsult. Kunderna har funnits inom kommunal, privat…

Visa mer

Susanne

Samtidigt som Susanne har varit anställd har hon även drivit eget företag som organisationskonsult. Kunderna har funnits inom kommunal, privat och kooperativ verksamhet. Som organisationskonsult har Susanne jobbat med uppdrag inom design, ledning, förändringsprocesser, projektledarskap, utvecklingsinsatser samt utredningar. Susanne har mångårig erfarenhet av såväl ledarskap som chefskap och erbjuder ledningsstöd till enskilda chefer och till ledningsgrupper samt handledning av grupper/grupputveckling.
Susannes drivkraft är att skapa förutsättningar för riktning mot nytta och resultat samt att alla involverade ska uppleva den processen som meningsskapande.

Anna

Anna

Senior ledare med 14 års global erfarenhet inom privata sektorn.

Anna är utbildad civilingenjör med 14 års erfarenhet inom privata sektorn varav 9 år i chefsrollen. Hon har gedigen erfarenhet…

Visa mer

Anna

Anna är utbildad civilingenjör med 14 års erfarenhet inom privata sektorn varav 9 år i chefsrollen. Hon har gedigen erfarenhet av att leda människor och utveckla grupper till högpresterande team både under gynnsamma och utmanande omständigheter.

Anna drivs av att skapa sammansvetsade team som jobbar hårt mot uppsatta mål och av att se människor och verksamheter utvecklas och lyckas med hennes stöd och guidning. Anna är en engagerad chef och kollega som alltid gör sitt yttersta för verksamhetens, gruppens och den enskilde individens framgång och arbetsglädje.

Anna har förmågan att snabbt sätta sig in i nya arbetsuppgifter och är van att leda i förändring.

Som person är Anna kommunikativ och öppen med förmågan att entusiasmera och motivera andra. Hennes arbetssätt är strukturerat och tydligt vilket innebär att hon alltid är väl förberedd. På en arbetsplats med många kontaktytor kommer hon till sin fulla rätt.

Lennart

Lennart

Erfaren konsult inom kvalitet, verksamhetsutveckling och projektledning

Med mer än 20 års erfarenhet inom tillverkningsindustrin har Lennart en bred kunskap av process- och metodutveckling utifrån ett produkt-…

Visa mer

Lennart

Med mer än 20 års erfarenhet inom tillverkningsindustrin har Lennart en bred kunskap av process- och metodutveckling utifrån ett produkt- och verksamhetsperspektiv.

Lennart har bland annat arbetat 12 år som ledare i olika roller såsom produktledare och linjechef. Han har erfarenhet inom kvalitet, verksamhetsutveckling, projektledning och miljö.

Lennart har varit en del av ledningsgrupp och har erfarenhet av vad ledningsgruppsarbete innebär. Genom åren har han axlat många olika roller som också gett honom förmågan att se och förstå helheten. Han har även drivit internationella projekt med flera företag och nationaliteter och har tack vare sin handlingskraft och sin breda kompetens lyckats ro projekten i mål. Lennart har även erfarenhet av produkt/ändringshantering, revisioner och processutveckling. Lennart har ett stort driv och han har lätt för att sätta sig in i nya processer för att snabbt kunna bidra till uppdragsgivarens verksamhet.

Magnus

Magnus

Har lång erfarenhet avfinansiell verksamhetsstyrning, ledningsgruppsarbete från bolag i tillväxt ochi förändring.

Magnus är starkt analytisk och hans fokusområde är bolagets affäroch verksamhet som Business Partner inom verksamheten som stöd och bollplank.Han…

Visa mer

Magnus

Magnus är starkt analytisk och hans fokusområde är bolagets affäroch verksamhet som Business Partner inom verksamheten som stöd och bollplank.Han har lätt att snabbt förstå en verksamhets uppbyggnad, karaktär samtfinansiella flöden. Har i huvudsak jobbat som ekonomichef/controller i ledandebefattning i bolag inom tillverkande industri som haft kraftig tillväxt ellervarit under förändring. Fokusområden varit lönsamhet, marginalförbättring,likviditet, optimalt resursutnyttjande, finansieringsalternativ etc.

Även stor erfarenhetav såväl legala bokslut/årsredovisningar som månatliga resultat-, balans- ochcashflow rapporter. Budget, prognos arbete, investeringar, kalkylering, ”make or buy”,valutahedging, valutaexponering, intern kontroll, marginalanalyser,simuleringar av affärsmodeller etc.

Brinner för ständiga förbättringar och effektiviseringar, exempelvis digitalisering av administriella flöden. Har varit projektledare för implementering av flertalet affärssystem. Prestigelös, målmedveten och vill verkligen vara med där det händer och kunna bidra till verksamhetens utveckling.

Thomas

Thomas

Förändringsledare med mångårig erfarenhet som VD från bl.a. stål- och verkstadsindustrin.

Thomas är utbildad civilekonom som i början av sin karriär arbetade som controller och ekonomichef både i Sverige och internationellt.…

Visa mer

Thomas

Thomas är utbildad civilekonom som i början av sin karriär arbetade som controller och ekonomichef både i Sverige och internationellt. Han gick sedan över till att bli VD med inriktning mot att hjälpa företag med ekonomiska problem och deltog också på ägarsidan.

Han har i huvudsak arbetat i stora bolag på en internationell marknad men även varit med i flera förändringsarbeten i små -och medelstora företag i olika typer av branscher.
Han har lång erfarenhet från verksamhetsomställningar, affärsutveckling, ekonomisk analys och strategiskt arbete.

Med ett flertal ägarintressen i olika företag under åren har han arbetat mycket med såväl ägarfrågor som styrelsearbete och har haft flera uppdrag både som ordförande och ledamot under åren.

Som person är Thomas lugn men driven och fokuserad på genomförande. Han har god förmåga att se helheten och därmed prioritera och tydliggöra vad som ska göras.

Thomas kan på ett tidseffektivt och målinriktat sätt hjälpa företag i sitt analys- och förändringsarbete genom nära samarbete med ägare, VD och ledningsgrupper.

Martin

Martin

Erfaren ekonomikonsult med inriktning mot ledande roller inom redovisning och controlling

Martin har lång erfarenhet från roller med fokus inom redovisningsområdet. Under drygt 12 år var Martin tidigare verksam som revisor…

Visa mer

Martin

Martin har lång erfarenhet från roller med fokus inom redovisningsområdet. Under drygt 12 år var Martin tidigare verksam som revisor och den senare hälften som auktoriserad revisor och rådgivare på en av de större revisionsbyråerna. Genom åren har Martin byggt upp en bred kunskap om olika branscher och av drift och förvaltning av stora som små företag. Under perioden agerade Martin även ekonomikonsult inom redovisning och controlling och har även lång erfarenhet av upprättande av bokslut och årsredovisningar. Martin har även erfarenhet från rollen som kontorschef med ansvar för bland annat lönsamhet och personal.

Martin brinner för nya utmaningar och vill bidra till fler företags framtida utveckling. Därför blev steget till interimskonsult i egen regi ett logiskt steg där Martin ges möjligheten att under en begränsad tid, men med full kraft, ge kundföretagen bästa möjliga lösning. Som interimskonsult har Martin hittills hanterat roller som controller och financial controller, men är även tillgänglig för roller såsom ekonomichef, ekonomiansvarig etc.

Göran

Göran

Göran har över 30 års erfarenhet från Callcenter och IT-branschen, varav 20 år i ledande befattningar och som egen företagare.

Göran är en erfaren ledare med goda meriter av personal-, budget- och verksamhetsansvar. Han har under många år drivit eget…

Visa mer

Göran

Göran är en erfaren ledare med goda meriter av personal-, budget- och verksamhetsansvar. Han har under många år drivit eget företag där uppdragen främst varit IT relaterade och till hög grad inkluderat förändringsarbete i arbetssätt och system.  Han har även stor erfarenhet av sammanslagningar av bolag och organisationer. Som projektledare är han van att hantera allt ifrån första mötet med personal och kravställare till att genomföra och planera upphandlingar eller implementationer.

Göran är van att ta fram metoder och arbetssätt där förändring krävs av ekonomiska eller kulturella skäl. Göran drivs främst genom att få laget att fungera och av att se andra växa.

Ulla

Ulla

Ulla har 30 års yrkeserfarenhet inom offentlig sektor, varav 18 år som HR-chef och 5 år som kommundirektör.

Hennes gedigna arbetslivserfarenhet, i kombination med grunden som personalvetare, gör att Ulla till fullo behärskar det mesta inom HR och…

Visa mer

Ulla

Hennes gedigna arbetslivserfarenhet, i kombination med grunden som personalvetare, gör att Ulla till fullo behärskar det mesta inom HR och ledarskap. Ulla har god förmåga att se helheten och jobba på ett strategiskt plan, leda processer och förändringsarbete, delta i samt själv leda ledningsgrupper därtill erfarenhet av att jobba nära politiken.

Med stort intresse för kommunikation och ledarskapsfrågor är Ulla således väl bevandrad inom HR-området, men har även erfarenhet av att agera mentor till chefer i ledande ställning.

Margareta

Margareta

Erfaren HR-chef

Margareta har arbetat som operativ HR-chef i över 20 år inom den privata industrin. Samtliga HR-chefstjänster har inneburit ledningsgruppsarbete och…

Visa mer

Margareta

Margareta har arbetat som operativ HR-chef i över 20 år inom den privata industrin. Samtliga HR-chefstjänster har inneburit ledningsgruppsarbete och ansvar för en HR-avdelning med olika funktioner. Margareta har nästan hela sitt arbetsliv verkat som chef/ledare och drivs av att stötta chefer och medarbetare. Erfarenheterna spänner över hela HR-området som exempelvis rekrytering, förändringsarbete, ledarskap, facklig förhandling, omställning, rehabilitering, arbetsmiljö etc.

Jennifer

Jennifer

Erfaren kommunikatör och projektledare

Jennifer har snart 20 årserfarenhet av att jobba med kommunikation och pr som chef, projektledare och teammedlem. Hon har en…

Visa mer

Jennifer

Jennifer har snart 20 årserfarenhet av att jobba med kommunikation och pr som chef, projektledare och teammedlem. Hon har en bred erfarenhet som innefattar kommunikatör inom försvarsindustri, kommunikationschef inom stålindustrin, pressekreterare och politiskrådgivare i riksdagen samt de senaste fem åren som egen företagare inom PR och kommunikation. Som egen har hon haft uppdrag inom extern kommunikation, marknadskommunikation, affärsutveckling, omvärldsanalys och politisk påverkan.

Jukka

Jukka

Erfaren ledare inom offentlig förvaltning

Jukka har över 30 års erfarenhet av att vara någon form av ledare inom offentlig förvaltning. Han har varit socialchef,…

Visa mer

Jukka

Jukka har över 30 års erfarenhet av att vara någon form av ledare inom offentlig förvaltning.

Han har varit socialchef, barn- och utbildningschef, äldreomsorgschef och personalchef i olika kommuner. Han påbörjade sin yrkeskarriär som mentalskötare och därefter som sjuksköterska.

Jukka har storerfarenhet av att med kort varsel komma in som tillfällig chef på hög kommunal nivå.

Han har en stor vana att arbeta tillsammans med politiker med olika partifärg.

I flera av hans chefsjobb/uppdrag har han fått ta itu med verksamheter som haft ekonomiska bekymmer och med framgång bidragit till att minska kostnaderna.

Jukka har ett stort intresse och erfarenhet av att arbeta med att utveckla ledningsgrupper och att effektivisera ledningsorganisationen inom en förvaltning.

Elena

Elena

Med mer än 10 års erfarenhet inom företagsutveckling har Elena en bred kompetens inom kvalitet, miljö, avio-rymd, försvar, medical, samt personalområdet.

Elena har bland annat arbetat med arbetsrättsfrågor och arbetsmiljöfrågor, ledningssystem, certifieringar, förbättringsarbete, hållbarhet och produktionsutveckling. Elena har byggt, reviderat och…

Visa mer

Elena

Elena har bland annat arbetat med arbetsrättsfrågor och arbetsmiljöfrågor, ledningssystem, certifieringar, förbättringsarbete, hållbarhet och produktionsutveckling.

Elena har byggt, reviderat och anpassat ledningssystem för företag inom bl.a. tillverkningsindustrier, AM-tillverkning, R&D, laboratorium och livsmedelsföretag. Under åren har Elena haft olika roller inom ledande positioner och styrelsearbete och har stor erfarenhet av verksamhetsutveckling och av att leda projekt och har tack vare sin handlingskraft och sin breda kompetens lyckats ro projekten i mål. Elena har ett stort driv och hon har lätt för att sätta sig in i nya processer för att snabbt kunna leverera resultat.

Elena är kvalificerad att arbeta med revisioner, utföra lagefterlevnadskontroller, bygga processer och skapa styrande dokument. Hon uppfyller även krav på att arbeta inom upphandlingar från myndigheter. Elena har en gedigen utbildning på universitetsnivå och högre. Alla uppdrag hanterar hon med största respekt och sekretess. Elena är ISO certifierad och hennes metoder revideras av Swedac årligen och hon kan därför säkra sina resultat gentemot kunder.

Royne

Royne

Erfaren och rutinerad chef och ledare med erfarenhet som VD och inom varuförsörjning samt lednings- och styrelsearbete.

Royne har över 25 års erfarenhet från tillverkande industri, i olika branscher, med huvudsaklig inriktning på varuförsörjning och kan därför…

Visa mer

Royne

Royne har över 25 års erfarenhet från tillverkande industri, i olika branscher, med huvudsaklig inriktning på varuförsörjning och kan därför täcka det mesta från inköp till leverans genom en produktionskedja. Han har arbetat länge med verksamhetsutveckling och har ett genuint engagemang och intresse för förändringsarbete med människan i fokus.
Han är lika bekväm i en daglig chefsroll som att utveckla långsiktiga strategier med kunden i fokus och arbetar gärna i eller nära ledningsgrupper. Royne har lång erfarenhet av personalfrågor, fackligt samarbete och arbetsrätt och har under flera år också haft en roll som HR-chef parallellt med VD-roll. Han har arbetat i internationell miljö och ansvarat för verksamhet även i Norge, Finland och Estland och fungerat som country manager för den svenska delen, varit styrelseordförande i ett norskt koncernbolag samt styrelseledamot i en Svensk branschförening.

Mårten

Mårten

Ekonomichef med erfarenhet både från den privata- och den offentliga sektorn

Mårten har drygt 10 års erfarenhet som ekonomichef. Den innefattar ledarskap både i privata företag inom ett flertal branscher men…

Visa mer

Mårten

Mårten har drygt 10 års erfarenhet som ekonomichef. Den innefattar ledarskap både i privata företag inom ett flertal branscher men även i den offentliga sektorn.

Utöver ekonomichefserfarenhet finns flera år av tidigare arbete som controller i olika former och inom olika bolag.

Mårten brinner för att ge bästa tänkbara service till övriga avdelningar på företaget och vill göra allt för att underlätta i övriga avdelningars vardag så att mer fokus kan läggas på kärnverksamheten.

Att arbeta som interimskonsult är något som passar Mårten perfekt då han har förmågan att snabbt sätta sig in i verksamheter, fokusera på rätt saker och driva arbetet framåt. Genom goda ledaregenskaper skapas en lugn och bra arbetsmiljö för övriga medarbetare.

Mårten har även haft interima uppdrag som VD samt verksamhetschef.

Är du intresserad av en interimkonsult?

Vi kontaktar dig gärna för vidare diskussion.
Öppna kontaktformulär